2 Konfigurowanie dostępu do danych bieżących i archiwalnych

 

Kluczowym elementem każdej aplikacji jest zdefiniowanie zestawu zmiennych procesowych oraz  sposobu ich pozyskiwania i archiwizowania. Parametryzacja dostępu do danych procesowych wykonywana jest niezależnie dla każdego stanowiska aplikacji. Jedynym wyjątkiem jest baza zmiennych, która jest identyczna dla wszystkich stanowisk, aczkolwiek stanowiska mogą używać różnych baz definicji zmiennych.