1 Konfiguracja stanowisk aplikacji

 

Konfigurując aplikację typu Evo, w ramach pojedynczego projektu należy zdefiniować parametry wszystkich stanowisk, które będą uczestniczyć w pracy aplikacji. Generalna zasada jest taka, że każde stanowisko typu serwerowego lub wolnostojące jest jawnie deklarowane, natomiast stanowiska terminalowe są parametryzowane wspólnie.

 

W trakcie tworzenia aplikacji przy pomocy kreatora można od razu utworzyć podstawowy zestaw stanowisk. Zawsze tworzone jest też stanowisko o nazwie zgodnej  z nazwą komputera, na którym aplikacja została utworzona. Podstawowym celem tego stanowiska jest edycja aplikacji (aczkolwiek może być też użyte jako stanowisko produkcyjne).