2.1Konfiguracja serwera danych

 

Podstawową decyzję jaką należy podjąć to sposób pozyskiwania danych. Aplikacje typu Evo do odczytu wartości zmiennych ze  sterowników oraz ich archiwizacji  wykorzystuje moduły Asmen i Aspad, używane  również w aplikacjach starego typu. Moduły te uruchamiane są w ramach tzw.serwera danych.

W panelu eksploratora aplikacji należy wybrać węzeł Ustawienia stanowisk i wybrać zakładkę Źródła danych.

Rys. Ustawienia źródła danych procesowych dla stanowiska.

 

W zakładce tytułowej pokazana jest nazwa stanowiska, które jest aktualnie parametryzowane. Zmienić stanowisko można w panelu Stanowiska.

Możliwa jest praca z wykorzystaniem jednej z trzech strategii:

a.      Nie używaj

W tym trybie serwer danych nie jest używany, a co za tym idzie nie ma możliwości bezpośredniego odczytu danych ze sterowników oraz ich archiwizacji. Zasadniczo, tryb używany jest tylko na stanowiskach terminalowych okienkowych i WWW – stanowisko pobiera wszystkie dane z innego stanowiska aplikacji pracującego w trybie serwera.

b.      Łącz bezpośrednio z lokalną aplikacją Asix

Rzadko używany tryb pozwalający na dostęp do danych poprzez aplikację Asix starego typu, uruchomioną na tym samym komputerze. Typowo stosowany w przypadku tworzenia przeglądarkowej wersji aplikacji starego typu. Aplikacja taka jest konwertowana do wersji Evo, a stanowisko serwerowe Asix.Evo uruchamiane jest na tym samym komputerze co oryginalny serwer i służy jako źródło  danych dla  stanowisk przeglądarkowych.

W tym wariancie serwer danych Asix.Evo uruchamiany jest w ramach procesu klasycznego Asixa. W tym celu należy włączyć użycie serwera w programie Architekt: zakładka Programy/Asix.evo w panelu Parametry startowe.

c.       Łącz za pomocą Serwera Danych

Jest to podstawowy tryb pracy.  Praktycznie w każdej aplikacji, przynajmniej jedno stanowisko pracuje w tym trybie. Serwer danych odczytuje dane ze sterowników kontrolujących proces oraz może je archiwizować. Serwer danych może być też wykorzystany do dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy aplikacją Asix.Evo a aplikacją starego typu. Parametryzacja serwera danych wymaga podania nazwy pliku konfiguracyjnego oraz wariantu pracy. Jest to taki sam plik, jaki używany jest w aplikacjach starego typu. Do jego edycji służy program Architekt – obsługa programu opisana jest w jego własnej dokumentacji. Plik konfiguracyjny serwera danych może zostać utworzony w trakcie budowy nowej aplikacji przy pomocy kreatora. Można też użyć plik stosowany wcześniej w aplikacji starego typu. Przy pomocy przycisku  można uruchomić program Architekta z załadowaniem właściwego pliku konfiguracyjnego. W przypadku aplikacji Asix.Evo rola Architekta ogranicza się do konfiguracji kanałów komunikacyjnych i archiwów oraz do tworzenia bazy definicji zmiennych.