16.1 Konfiguracja diagnostyki centralnej

 

W pierwszym kroku należy w ustawieniach globalnych aplikacji określić, który z serwerów w ramach aplikacji ma pełnić rolę serwera diagnostyki:

 Ustawienia globalne -> Ustawienia -> Diagnostyka

 

 

Następnie w ustawieniach stanowisk dla wybranych stanowisk należy indywidualnie zdecydować, czy stanowisko ma przesyłać dane diagnostyczne do serwera.

 Ustawienia stanowisk -> Ustawienia -> Ustawienia Diagnostyki