14.1 Konfiguracja bazy danych SQL

 

W panelu Eksplorator aplikacji - Strażnik mocy w zakładce Ustawienia należy wybrać opcję Konfigurowanie bazy danych strażnika mocy i w okienku dialogowym po wskazaniu serwera SQL (np. (local)) nazwę bazy danych i tryb autoryzacji, kliknąć Utwórz bazę i zatwierdzić OK. Po zamknięciu okienka należy zaznaczyć opcję Używaj strażnika mocy.

Rys. Konfiguracja bazy danych Strażnika Mocy.