13.2 Klawiatura okienkowa

 

Bardziej uniwersalnym mechanizmem jest klawiatura wyświetlana we własnym okienku. Pozwala ona nie tylko na wprowadzania nastaw w obiektach diagramu, ale także na edycję pól w okienkach dialogowych.

Wygląd i tryb działania klawiatury ekranowej określa się w panelu roboczym ustawień stanowiska w zakładce Ustawienia.

image004.jpg

Rys. Ustawienia klawiatury ekranowej.

 

Zaznaczenie pola wyboru Automatycznie pokazuj klawiaturę ekranową powoduje, że okienko klawiatury wyświetla się automatycznie w momencie wykrycia wejścia w tryb edycji.

Jeżeli tryb automatyczny nie jest włączony lub wejście w edycję nastąpiło w elemencie aplikacji nie kontrolowanym bezpośrednio, to okienko klawiatury można włączyć przy pomocy akcji operatorskich ShowKeyboard i ShowNumericKeyboard.