14.6 Integracja z systemem alarmów

 

Generowanie zdarzeń alarmów związanych ze stanem mierników strażnika mocy jest możliwe dzięki nowej strategii alarmów "Strażnik mocy". Jeżeli mamy w danej domenie alarmów dodaną strategię "Strażnik mocy", to dla wybranych alarmów skojarzonych z tą strategią w parametrach wykrywania wystarczy podać identyfikator miernika. Alarm będzie wszczynany za każdym razem, gdy w bieżącym cyklu miernik wykryje zagrożenie, że średnia wartość śledzonego medium na koniec cyklu przekroczy zakładany limit (np. moc zamówioną) i będzie tak długo utrzymywany, aż zagrożenie nie minie w cyklu bieżącym lub kolejnych cyklach.