3.1Inne metody automatycznego wykonywania akcji operatorskich

 

Oprócz mechanizmu terminarza, automatyczne wykonywanie akcji operatorskich możliwe jest również poprzez:

·         Wykonywanie akcji operatorskich metodą ExecuteAction w kodzie skryptów aplikacyjnych.

·         Akcje operatorskie zdarzeń Otwarcie diagramu i Zamknięcie diagramu deklarowane we właściwościach diagramów – akcje wykonywane w momencie otwarcia/zamknięcia diagramu.