2.2.6 Generowanie bazy definicji zmiennych MDB lub SQL

 

 

Dla baz definicji zmiennych MDB lub SQL widocznych w Asix.Evo istnieje możliwość bezpośredniego ich generowania z poziomu Asix.Evo. Możliwe jest nawet zdefiniowanie w Asix.Evo dla każdej bazy niezależnej listy źródłowych arkuszy Excel.

 Aby wywołać okno generowania baz, należy w Eksploratorze aplikacji kliknąć prawym przyciskiem na wybranej bazie, a następnie wybrać z menu opcję „Generuj bazę definicji zmiennych”.

 

Rys. Okno generowania baz definicji zmiennych.

 

Okno umożliwia generowanie bazy na dwa sposoby:

a)      Poprzez wskazanie istniejącego pliku konfiguracyjnego xml Serwera Danych, który zawiera odpowiednią konfiguracje źródeł bazy.

b)      Poprzez bezpośrednie zdefiniowanie listy źródłowych arkuszy Excel.

W trakcie generowania dostępna jest dodatkowo opcja sprawdzania różnic w stosunku do wygenerowanej wcześniej bazy. W tym przypadku generator najpierw przeanalizuje zmiany, wyświetli różnice i umożliwi podjęcie decyzji, czy chcemy wykonać generowanie.

Dla baz typu SQL dostępne są dodatkowe opcje:

·  Katalog bazy – jeżeli chcemy, aby pliki bazy SQL były przechowywane w konkretnej lokalizacji na dysku, to możemy podać tutaj ścieżkę do katalogu. Jeżeli pozostawimy pole puste, to baza zostanie utworzona w standardowej lokalizacji baz Serwera SQL.

·         Typ uwierzytelniania – Autoryzacja Windows albo autoryzacja serwera SQL. W tym drugim przypadki należy podać nazwę użytkownika SQL oraz jego hasło.

Po skonfigurowaniu wszystkich opcji możemy wykonać jedną z trzech operacji za pomocą przycisków: