12.1 Edycja przebiegów

 

Edycja i zarządzanie krzywymi wzorcowymi odbywa się w edytorze przebiegów, który można otworzyć komendą Edytor przebiegów wzorcowych w menu Narzędzia. W trakcie pracy w trybie wykonania aplikacji okno może być otwarte za pośrednictwem akcji operatorskiej EditPatterns.

 

image002.jpg

Rys. Edytor przebiegów wzorcowych.

 

Przebiegi wzorcowe dzielą się na przebiegi wspólne oraz przebiegi lokalne użytkownika. Rodzaj przebiegu należy określić już  w momencie jego tworzenia. Przebiegi wspólne muszą być tworzone w trybie edycji aplikacji. Plik opisujący taki przebieg jest zapisywany w podkatalogu TrendPatterns katalogu definicyjnego aplikacji. Przebieg wspólny nie może być zmieniony przez użytkownika w trakcie pracy aplikacji. Przebiegi lokalne są zapisywane w podkatalogu TrendPatterns katalogu roboczego aplikacji. Przebiegi lokalne mogą być zakładane i edytowane w trakcie pracy aplikacji. Z założenia są one używane na konkretnym stanowisku aplikacji. Jeżeli jednak jest włączona synchronizacja zawartości katalogu roboczego, to przebiegi lokalne mogą być propagowane na inne stanowiska aplikacji.

Punkty przebiegu wzorcowego mogą być edytowane w tabeli punktów. Można też przesuwać położenie punktów bezpośrednio na wykresie podglądowym. Lewy klawisz myszki służy do przesuwania punktów, prawy do przesuwania wykresu, a podwójne kliknięcie dopasowuje skale wykresu do definicji punktów.

W przypadku konieczności konwersji przebiegów wzorcowych z aplikacji klasycznej, można posłużyć się funkcją importu plików w formacie CSV.