2.2.3 Edycja i przeglądanie bazy definicji zmiennych

 

W panelu Eksplorator aplikacji kliknij podwójnie na węźle bazy definicji zmiennych. Otwarty zostanie poniższy panel roboczy bazy definicji zmiennych. W przypadku baz typu MDB i SQL  możliwe jest wyłącznie przeglądanie zawartości bazy. Dla baz XML dostępne są funkcje edycji zmiennych.

 

Rys. Panel zestawu zmiennych bazy definicji zmiennych.

 

W zakładce Zmienne wykonywana jest edycja atrybutów zmiennych. Założenie nowej zmiennej lub jej usunięcie wykonywane jest przy pomocy przycisków zintegrowanego paska narzędziowego lub komend menu kontekstowego.

Bazy XML zakładane są ze standardowym zestawem atrybutów zmiennych. Zmienić ten zestaw można w zakładce Atrybuty.

 

Rys. Panel atrybutów zmiennych. 

W panelu pokazane są opisy wszystkich atrybutów aktualnie używanych w bazie definicji zmiennych. Każdy atrybut zdefiniowany jest przez:

a.       Nazwa atrybutu – niezależna od języka nazwa atrybutu, używana w trakcie parametryzacji diagramów w funkcji Attribute i w notacji skrótowej @.

b.      Nazwa zlokalizowana – wielojęzyczna nazwa opisowa używana w oknie wyboru zmiennej i panelu definicji zmiennych.

c.       Atrybut grupujący – opcja oznaczająca atrybut jako atrybut grupujący, czyli służący do budowy drzewa hierarchii w oknie wyboru zmiennej.

d.      Typ wartości – określenie typu atrybutu, pozwala na dobranie odpowiedniego edytora pola.

Do istniejącej bazy można dodać własny atrybut o dowolnym znaczeniu, stosując przycisk   paska narzędziowego. Typowo stosowane jest to do dodania atrybutów grupujących. Można też dodać atrybuty predefiniowane, stosując przycisk .

Zakładka Języki pozwala na zadeklarowanie w jakich językach podawane są atrybuty opisowe zmiennych i atrybutów.

Edycja lub generacja baz MDB wykonywana jest przy pomocy programu Architekt. Jeżeli baza MDB zostanie zmodyfikowana w trakcie pracy nad aplikacją Asix.Evo, to można spowodować jej przeładowanie komendą Przeładuj aktywne bazy z menu kontekstowego w panelu eksploratora aplikacji.