16.3 Dostęp do danych diagnostyki z poziomu diagramów

 

Dostęp do  danych diagnostyczne dla wskazanego stanowiska zgromadzonych na serwerze diagnostyki jest możliwy za pomocą funkcji StationDiagInfo (..):

 

Przykłady użycia funkcji:

=StationDiagInfo("Server1", "Active")

                Informuje czy stanowisko Server1 jest aktywne (działa i komunikuje się z serwerem diagnostyki).

=StationDiagInfo("Server2", "ChannelState", "S7")

Zwraca stan pracy kanału  S7na stanowisku Server2.