5.14 Dodatkowe opcje systemu zabezpieczeń

 

 

Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń – dodatkowe opcje.

 

Dostępne są następujące dodatkowe opcje systemu zabezpieczeń:

·   Możliwość włączenia opcji, która powoduje że zapamiętywane są identyfikatory wszystkich usuniętych użytkowników, aby nie pozwalać utworzyć ponownie nowych użytkowników z takimi samymi identyfikatorami.

 

·   Możliwość włączenia opcji, która powoduje konieczność wprowadzenia notatki przy każdym zapisie zmian w konfiguracji systemu zabezpieczeń (tylko w trybie Centralnym).

 

·    Możliwość włączenia opcji, która powoduje rejestrowanie w logu systemu zabezpieczeń w bazie SQL nowej kategorii komunikatów opisujących szczegółowe zmiany użytkowników, ról i uprawnień (tylko w trybie Centralnym).

 

·   Opcja wyświetlania w oknie logowania użytkownika linku do dokumentu powiadomienia o korzystaniu z systemu. Treść dokumentu należy zapisać w pliku UseNotification.rtf umieszczonym w głównym katalogu aplikacji.