1.5 Diagnostyka połączeń

 

W trakcie pracy programu można kontrolować stan systemu komunikacyjnego w specjalnym panelu diagnostycznym. Możliwy jest wgląd w stan każdego z pracujących stanowisk aplikacji. Pokazywane są podstawowe informacje systemowe o stanowiskach oraz lista aktywnych połączeń.

W trybie pracy architekta, panel otwierany jest w panelu eksploratora aplikacji, korzystając z węzła Diagnostyka/Połączenia. W trybie wykonawczym panel diagnostyczny komunikacji dostępny jest poprzez okno panelu kontrolnego.