2.4 Deklaracja archiwów wartości zmiennych procesowych

 

Każde archiwum użyte w definicjach zmiennych procesowych powinno być sparametryzowany pod kątem rodzaju archiwizacji.  Panel roboczy parametryzacji archiwów otwierany jest przez podwójne kliknięcie na węźle Archiwa panelu eksploratora aplikacji.

Rys. Panel deklaracji archiwów wartości zmiennych procesowych.

 

Panel archiwów pokazuje parametryzację w kontekście konkretnego stanowiska lub obszaru, którego nazwa pokazana jest w zakładce tytułowej panelu. Stanowisko można zmienić za pośrednictwem panelu Stanowiska.

Panel archiwów składa się z dwóch części. W lewej pokazana jest lista wszystkich archiwów używanych w aplikacji. Lista ta może być utworzona podczas tworzenia aplikacji przy pomocy kreatora lub importowaniu bazy definicji zmiennych, na podstawie skanowania zawartości bazy. Można też, w dowolnym momencie, wykonać funkcję Importuj kanały i archiwa z menu kontekstowego węzła bazy definicji zmiennych w panelu eksploratora, w celu uaktualnienia listy archiwów. Niezależnie od metod automatycznych, przy pomocy przycisków paska narzędziowego i komend menu kontekstowego, można ręcznie dodawać, usuwać i kopiować archiwa.

Prawa część panelu służy do wyboru rodzaju archiwum oraz zdefiniowania parametrów jego pracy.  Należy pamiętać o tym, że oprócz parametrów archiwum, każda zmienna posiada indywidualne parametry archiwizacji podane w atrybucie Parametry archiwizacji.

Przycisk Dziedzicz ustawienia z obszaru służy do ustawienia parametrów archiwum zgodnie z ustawieniami obszaru nadrzędnego. Jeżeli przycisk jest wyszarzony, to aktualne ustawienia są  zgodne z ustawieniami obszaru nadrzędnego.