5.10 Definiowanie ograniczeń dostępu do stanowisk

 

Czasami istnieje potrzeba wprowadzenia obostrzeń w zakresie możliwości logowania wybranych użytkowników na określonych stanowiskach. W Asix.Evo można taką konfigurację przeprowadzić poprzez przypisanie do wybranych stanowisk ról użytkowników, które mają prawo logować się na danym stanowisku. Jeżeli stanowisko nie ma przypisanych ról, to mogą na nim logować się wszyscy użytkownicy.

 

Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń – zarządzanie ograniczeniami dostępu do stanowisk.