2.2 Bazy definicji zmiennych procesowych

 

W bazie definicji zmiennych przechowywane są informacje o wszystkich zmiennych procesowych używanych w aplikacji. Dotyczy to zarówno zmiennych odczytywanych ze sterowników jak i zmiennych wirtualnych. Ogólne zasady użycia bazy definicji zmiennych nie uległy zmianie w stosunku do wcześniejszych wersji programu.

W aplikacjach Asix.Evo można stosować bazy definicji w formatach MDB, SQL lub XML. Bazy typu MDB i SQL pochodzą z wcześniejszych wersji programu. Do ich edycji lub generacji służy program Architekt. Szczegółowy opis zasad użycia baz MDB i SQL znajduje się w podręcznikach opisujących konstrukcje aplikacji klasycznych.

Bazy XML stosowane są tylko w aplikacjach Asix.Evo. Mają one znaczenie pomocnicze. Służą zasadniczo do definiowania zmiennych wirtualnych.

Bazy zmiennych przechowywane w bazach danych SQL stosowane są z reguły w dużych wielostanowiskowych aplikacjach, w których istotna jest centralna lokalizacja informacji o zmiennych.