9.5 AsBase w aplikacjach przeglądarkowych

 

W odróżnieniu od aplikacji klasycznych, aplikacji wykonane w technologii Evo mogą współpracować z programem AsBase podczas pracy w trybie przeglądarkowym. Wymagane jest, aby stanowiska  typu Terminal WWW miały wyłączony tryb kompatybilności Asix6. Nie można też, na tych stanowiskach uruchamiać lokalnie programu AsBase.