15 Aplikacja Asix jako usługa systemu Windows

 

System Asix od wersji Asix 8.0.4 posiada możliwość uruchomienia swojej aplikacji jako usługi systemu Windows.

Z definicji, usługą Windows jest proces wykonywany wewnątrz środowiska systemu operacyjnego Windows, niewymagający interakcji z użytkownikiem komputera. Proces taki nazywany jest również serwisem Windows. Usługa zwykle jest uruchamiana podczas startowania systemu operacyjnego i działa tak długo, jak długo system jest czynny.

Aplikacja Asix.Evo pracująca jako usługa Windows posiada pełną funkcjonalność dostępną dla tradycyjnych aplikacji Asix.Evo, jednak ze względu na specyfikę działania usług, praca w tym trybie całkowicie pozbawiona jest interfejsu użytkownika (użytkownik nie widzi działającej aplikacji). Takie rozwiązanie doskonale nadaje się do roli serwera aplikacji www lub Historiana - serwera zajmującego się gromadzeniem, przetwarzaniem, archiwizowaniem i udostępnianiem danych klientom systemu Asix.

 

Podsumowując, aplikacja Asix.Evo pracująca jako usługa systemowa:
- działa na koncie systemowym - nie wymaga logowania się użytkownika do systemu Windows;
- uruchamia się automatycznie bezpośrednio po uruchomieniu systemu operacyjnego;
- pracuje bezobsługowo, bez interfejsu użytkownika.Przygotowanie aplikacji

 

Skonfigurowanie aplikacji systemu Asix do pracy jako usługi Windows odbywa się w prosty sposób, przy użyciu specjalnie do tego celu przygotowanego konfiguratora.

 

W pierwszej kolejności należy przygotować aplikację do pracy w trybie usługi systemowej. Obejmuje to:

·         przygotowanie aplikacji pozbawionej interfejsu użytkownika (należy pamiętać, że aplikacja uruchamiana jako serwis nie będzie posiadała elementów wizualnych: okien, diagramów, komunikatów itd.);

·         skonfigurowanie komunikacji serwera dla użytkownika Usługa sieciowa (konstruktor AsixEvo.exe > Ustawienia globalne > Komunikacja > Konfigurator komunikacji Windows).

 

 

Rys. Konfigurowanie komunikacji serwera dla użytkownika 'Usługa sieciowa'.

 

 

Instalacja usługi

 

W drugiej kolejności należy zainstalować usługę przy użyciu programu 'Menedżer usługi serwera aplikacji Asix'. Domyślna lokalizacja programu:

C:\Program Files (x86)\Askom\Asix\Asix.Evo\AsixServiceManager.exe 

Rys. Uruchomienie instalacji usługi serwera aplikacji Asix.

 

Rys. Ustawienie parametrów startowych usługi i uruchomienie usługi.

 

Monitorowanie usługi

 

Monitorowanie poprawności działania usługi poprzez:

·         wynik działania aplikacji,

·         monitorowanie usług systemowych,

·         logi systemowe.

 

Monitorowanie procesów:

·         AsixAppService –  aplikacja,

·         AsixDataServiceHost – serwer danych.

 

Rys. Monitorowanie usług systemowych.

 

Zatrzymanie i odinstalowanie usługi

Zatrzymanie i odinstalowanie usługi możliwe jest przy użyciu programu 'Menedżer usługi serwera aplikacji Asix'. Domyślna lokalizacja programu:

C:\Program Files (x86)\Askom\Asix\Asix.Evo\AsixServiceManager.exe