9.1 Akcje operatorskie

 

Akcje operatorskie służące do współpracy z programem AsBase podzielone są na dwie grupy: akcje połączeniowe oraz akcje bezpołączeniowe. Akcje bezpołączeniowe pełnią rolę pomocniczą. Są to akcje AsbaseLoad, AsbaseLoadByValue, AsbaseSave, AsbaseShow i AsbasePrint. Mogą być one wykonane w dowolnym momencie.

Akcje trybu połączeniowego pozwalają na przeglądanie danych pochodzących z bazy danych AsBase’a przy pomocy obiektów diagramów synoptycznych. Schemat działania jest następujący:

·         Otwarcie połączenia

 

Otwarcie połączenia wykonywane jest przy pomocy akcji AsbaseOpen. W akcji tej należy określić podzbiór danych, które będą pokazywane w ramach połączenia oraz zestaw zmiennych, za pomocą których dane będą przekazywane do aplikacji Asix.Evo. W akcji należy podać też identyfikator połączenia, którym będą się posługiwały pozostałe akcje trybu połączeniowego.

 Akcję AsbaseOpen z reguły stosuje się w obsłudze zdarzenia Otwarcie diagramu diagramu, na którym dane AsBase’a będą pokazywane. W aplikacjach klasycznych za otwarcie połączenia odpowiedzialny był obiekt klasy AsBase.

 

·         Wizualizacja danych na diagramie

 

Prezentacja danych wykonywana jest przy pomocy standardowych obiektów diagramowych.

Wykorzystywane są do tego zmienne procesowe wchodzące w skład zestawu zmiennych określonego w akcji AsbaseOpen. Zmienne te przyjmują wartości zgodne z wartościami pól zestawu danych AsBase’a dla aktywnego rekordu.

 

·         Nawigacja w ramach danych połączenia

 

Akcje AsbaseAdd, AsbaseDelete, AsbaseUpdate, AsbaseNavigate pozwalają na wykonywanie operacji na danych połączenia. Każda z tych funkcji posiada parametr określający identyfikator połączenia. Operacje wykonywane przez te akcje z reguły odnoszą się do aktywnego rekordu połączenia. Szczególnie istotna jest akcja AsbaseNavigate, która zasadniczo służy do zmiany aktywnego rekordu, ale może też zmienić filtrowanie danych(określone początkowo w momencie tworzenia połączenia).

 

·         Zamknięcie połączenia

 

Połączenie zamykane jest przy pomocy akcji AsbaseClose. Akcja z reguły używana jest w obsłudze zdarzenia Zamknięcie diagramu diagramu, na którym dane Asbase’a były pokazywane.