2.15  Wykonywanie akcji operatorskich

 

Do wykonywania akcji złożonych należy używać funkcji funkcji:

 
bool Askom.AddonManager.AsixEvo.Application.ExecuteAction(string aAction, out string aErrorMsg)