2.10  Sterowanie zmiennych

 

Do sterowania zmiennych należy wykorzystać funkcję AsixEvo.Application.SetVariableValue(&ldots;). Funkcja jest dostępna w następujących wersjach:

 

 

bool SetVariableValue(string aVarName, object aValue, bool aVerifyPrivileges);

bool SetVariableValue(string aVarName, object aValue, uint aStatus, bool aVerifyPrivileges);

bool SetVariableValue(string aVarName, object aValue, bool aVerifyPrivileges, out string aErrorMsg);

bool SetVariableValue(string aVarName, object aValue, uint aStatus, bool aVerifyPrivileges, out string aErrorMsg);

 

 

aVarName                          - nazwa zmiennej

aValue                                 - nowa wartość

aStatus                                - status OPC

aVarifyPrivileges              - określa, czy sprawdzać uprawnienia do sterowania. Jeżeli sterujemy ze  sprawdzaniem uprawnień, to w przypadku braku uprawnień zostanie wyświetlone okienko umożliwiające tymczasowe (na czas sterowania) zalogowanie na użytkownika posiadającego uprawnienia.

 

Wersja funkcji bez argumentu aStatus domyślnie ustawia status OPC jako dobry.

 

Wersja funkcji z argumentem aErrorMsg zwraca za pomocą tego argumentu informacje o błędzie jeżeli sterowanie się nie powiedzie zamiast wyświetlać okienko dialogowe z opisem błędu.

 

Funkcje te są dostępne również bezpośrednio w klasie bazowej kontrolki.