2.11  Rejestrowanie i wyrejestrowywanie zdarzeń zmiany stanu zmiennych

 

Do zarejestrowania zdarzeń zmiany stanu zmiennej należy użyć funkcji:

bool RegisterVariable(string aVarName);

 

aVarName                         - nazwa zmiennej

 

 

Funkcja jest dostępna w klasie bazowej kontrolki. Jeżeli zmienna istnieje i udało się podłączyć do rejestrowania jej zdarzeń, to funkcja zwróci true.

 

 

Aby w kontrolce przechwytywać zdarzenia od zmiany stanu zarejestrowanych zmiennych, należy w klasie zdefiniować funkcję o dowolnej nazwie, ale zgodną z poniższym schematem:

void VarRefreshTest_VariableStateChangedEvent(string aVariableName, VariableState aVariableState)

{

         

}

 

A następnie w konstruktorze podłączyć do niej zdarzenia korzystając ze znajdującego się w klasie bazowej kontrolki zdarzenia VariableStateChangedEvent:

VariableStateChangedEvent += VarRefreshTest_VariableStateChangedEvent;

 

Tak zdefiniowana funkcja będzie przechwytywała zdarzenia zmiany wartości, stanu lub czasu wszystkich zarejestrowanych zmiennych. Pierwszy argument funkcji aVariableName informuje o tym, której zmiennej dotyczy zmiana. Drugi argument zawiera deskryptor stanu zmiennej.

 

 

Aby wyrejestrować przechwytywanie zdarzeń dla wskazanej zmiennej, należy wykorzystać funkcję:

 
void UnregisterVariable(string aVarName);
        

aVarName                         - nazwa zmiennej

 

Funkcja jest dostępna w klasie bazowej kontrolki.

 

 

 

Aby wyrejestrować przechwytywanie zdarzeń dla wszystkich zarejestrowanych zmiennych, należy użyć funkcji:

 
void UnregisterAllRegisteredVariables();
        

 

Funkcja jest dostępna w klasie bazowej kontrolki.