2.9  Pobieranie wartości atrybutów zmiennych

 

Do pobrania wartości atrybutów zmiennej należy użyć funkcji:

object GetVariableAttribute(string aVarName, string aAttributeName); 

 

aVarName                          - nazwa zmiennej

aAttributeName              - nazwa atrybutu

 

Funkcja te jest dostępna bezpośrednio w klasie bazowej kontrolki oraz w klasie AsixEvo.Application. Jeżeli zmienna oraz atrybut istnieją, to funkcja zwraca wartość atrybutu zmiennej,  w przeciwnym przypadku funkcja zwróci null.