2.8  Pobieranie stanu i wartości zmiennych

 

Do pobrania wartości bieżącej zmiennej należy użyć funkcji:

VariableState GetVariableState(string aVarName);  

 

aVarName                         - nazwa zmiennej

 

Funkcja te jest dostępna bezpośrednio w klasie bazowej kontrolki oraz w klasie AsixEvo.Application. Jeżeli zmienna istnieje, to funkcja zwraca obiekt deskryptora stanu zmiennej. Deskryptor zawiera informacje o aktualnej wartości (surowej, zwykłej i sformatowanej), o czasie zmiennej oraz status OPC. Gdy zmienna o danej nazwie nie istnieje, to funkcja zwróci null. Funkcja nie gwarantuje, że pobrany stan będzie odpowiadał rzeczywistej wartości aktualnej - jeżeli zmienna nie została zarejestrowana do nasłuchiwania (odświeżania).