2.17  Obsługa zdarzeń w trybie wektorowym

 

Aby obiekt pracował w trybie wektorowym, to należy przeciążyć właściwość OwnerDraw, tak aby zwracała wartość true.

Podstawową metodą, którą należy przeciążyć i obsłużyć, gdy obiekt pracuje w trybie wektorowym, jest:

public virtual void Paint(Graphics aGraphics, Rectangle aArea) { }

W funkcji tej można malować zawartość obiektu za pomocą obiektu klasy Graphics, stanowiący w .NET odpowiednik GDI+. Należy zawsze uwzględniać aktualne rozmiary obiektu dostępne w parametrze aArea, tak aby obiekt wyglądał prawidłowo bez względu na skalę i położenie.

Pozostałe metody wirtualne dostępne w klasie bazowej (wypisane i opisane na str. 2) można przeciążać i wykorzystywać do obsługi zdarzeń interakcyjnych, jak np.: kliknięć myszą, wciśnięć klawiszy itp.