2.16  Dostęp do właściwości globalnych

 

 

Do pobierania wartości właściwości globalnych aplikacji należy używać funkcji funkcji:

 
 string GetGlobalProperty(string aPropertyId);
 
 
string Askom.AddonManager.AsixEvo.Application.GetGlobalProperty (string aPropertyId)