2.12  Dostęp do wartości archiwalnych zmiennych

 

Do wysłania zapytania o wartości archiwalne zmiennych służy funkcja:

IEvoAddonArcQueryResult OrderVariableArchData(string aVarName, string aAggregate, DateTime aStartTime, DateTime aEndTime, TimeSpan aAggregateInterval);

 

aVarName                           - nazwa zmiennej

aAggregate                         - nazwa funkcji agregującej („none”, „average”, „start” itp.)

aStartTime                          - czas początku zakresu danych archiwalnych

aEndTime                             - czas końca zakresu danych archiwalnych

aAggregateInterval         - interwał agregacji

 

Powyższa metoda zwraca interfejs deskryptora wyniku IEvoAddonArcQueryResult, który umożliwia sprawdzenie statusu realizacji zapytania, pobranie jego wyników oraz rejestrację funkcji zwrotnej, która będzie wywołana po zmianie statusu, np. po wykonaniu zapytania lub jego błędzie). Po zakończeniu należy wywołać funkcję Dispose().

 

public interface IEvoAddonArcQueryResult

{

      string VariableName { get; }

      EvoAddonArcResultStatus ResultStatus { get; }

      EvoAddonArcVariableState[] Values { get; }

      event EvoAddonArchQueryResultEvent ArchQueryResultEvent;

      void Dispose();

}

 

VariableName                         - nazwa zmiennej, na której wykonano zapytanie

ResultStatus                            - status realizacji zapytania (Processing, Ready, Error)

Values                                       - tablica wartości wynikowych

ArchQueryResultEvent        - zdarzenie zmiany statusu