2.13  Dostęp do tekstów wielojęzycznych aplikacji

 

 

Do pobierania napisów aplikacji w bieżącym języku służy funkcja:

string Askom.AddonManager.AsixEvo.Application.GetApplicationText(string aTextId);

 

 

Kod numeryczny bieżącego języka aplikacji można pobrać za pomocą właściwości:

int Askom.AddonManager.AsixEvo.Application.CurrentApplicationLanguageCode

 

 

Do przechwytywania zdarzeń zmiany języka aplikacji należy wykorzystać:

event EventHandler Askom.AddonManager.AsixEvo.Application.CurrentApplicationLanguageChanged;