2.5  Dostęp do standardowych właściwości obiektu

 

Dostęp do standardowych właściwości obiektu (takich jak np.: Zmienna główna, Aktywność, itp.) realizujemy poprzez zadeklarowanie w klasie kontrolki publicznych właściwości o dowolnej nazwie z obowiązkowymi akcesorami typu set oraz oznaczenie ich za pomocą atrybutu Askom.AddonManager.EvoObjectStandardProperty. Obowiązkowym parametrem atrybutu EvoObjectStandardProperty jest nazwa właściwości standardowej (typ wyliczeniowy Askom.AddonManager.EvoObjectStandardPropertyName). Dla każdej z dostępnych właściwości standardowych powinien być używany odpowiedni typ właściwości:

Nazwa właściwości

Wymagany typ

Opis

Name

string

Nazwa obiektu

X

int

Współrzędna X (wartość względna dla diagramu od 0 do 1 000000)

Y

int

Współrzędna X (wartość względna dla diagramu od 0 do 1 000000)

Width

int

Szerokość (wartość względna dla diagramu od 0 do 1 000000)

Height

Int

Wysokość X (wartość względna dla diagramu od 0 do 1 000000)

Z

Int

Warstwa

Active

bool

Informuje czy obiekt jest aktywny

Visible

bool

Informuje czy obiekt jest widoczny

MinVisibleWidth

int

Minimalna szerokość widzialności (w pikselach)

MinVisibleHeight

int

Minimalna wysokość widzialności (w pikselach)

MainVar

string

Nazwa zmiennej głównej obiektu

ControlVar

string

Nazwa zmiennej sterowanej obiektu

Hint

string

Tekst dymka

CursorType

string

Nazwa typu kursora

 

Z punktu widzenia kontrolki zewnętrznej, właściwości standardowe są tylko do odczytu. Ustawianie ich wartości przez kontrolkę nie ma wpływu na działanie aplikacji.