2.14  Dostęp do obrazków aplikacji

 

Do pobierania obrazków z puli obrazków aplikacji należy używać funkcji:

 
Image Askom.AddonManager.AsixEvo.Application.GetImage(string aImageName)