1  Dostarczanie własnych obiektów do aplikacji Asix.Evo

 

Zewnętrzne obiekty dla aplikacji Asix Evo należy dostarczać w postaci skompilowanych bibliotek .NET jako pliki (.dll). Biblioteki te oraz wszystkie inne powiązane z nimi biblioteki i zasoby należy umieszczać w katalogu Addons, który jest podkatalogiem aplikacji Asixa Evo. Nowe lub zmienione obiekty i biblioteki będą widoczne po zrestartowaniu programu AsixEvo i aplikacji. Nazwa biblioteki zawierającej obiekty dla Asixa Evo musi rozpoczynać się przedrostkiem „EvoObject.” np.: EvoObject.TabeleSQL.dll.

 

UWAGA:

Ponieważ obiekty zewnętrzne dostarczane są w postaci bibliotek .NET, więc mogą zawierać dowolny kod, w szczególności kod niebezpieczny lub niestabilny. Kontrolki należy pisać unikając mocno obciążających operacji, zawieszających działanie wątku głównego (synchroniczne wywołania oczekujące), powodujących wycieki pamięci i inne niepożądane efekty. Za błędne lub niestabilne działanie dodatków do Asixa Evo dostarczonych przez użytkowników firma ASKOM nie ponosi odpowiedzialności.