2.6  Definiowanie własnych zdarzeń obiektu

 

Aby w aplikacji Asix Evo były widoczne określone zdarzenia obiektu, to należy je w klasie kontrolki zdefiniować jako publiczne zdarzenia (event) typu Askom.AddonManager.EvoObjectEventHandler oraz oznakować atrybutem Askom.AddonManager.EvoObjectEvent. W atrybucie tym, podobnie jak dla własnych właściwości, można opcjonalnie zdefiniować krótki opis za pomocą parametru Description.