Obiekt Zbiornik

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Zbiornik pozwala wyświetlać kształty zbiorników. Dla każdego zbiornika możemy zdefiniować rozmiary i styl jego górnego (prawego) oraz dolnego (lewego) ujścia.  Dodatkowo można zdecydować, czy ma być wyświetlana otoczka oraz separatory i określić ich kolor. Efekt 3D uzyskiwany jest poprzez odpowiednie manipulowanie kolorem gradientu.

 

Rys. Przykłady obiektu Zbiornik.

 

Obiekt Zbiornik nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można jednak taką funkcjonalność dodać poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeń.

 

Zobacz: Techniki budowy diagramów > Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych

 


 

Właściwości

 

Zobacz Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Układ poziomy

Logiczna

Określa, czy zbiornik jest rysowany w układzie pionowym lub poziomym.

Styl początku

Typ wyliczeniowy: Brak, Płaski, Kołnierz, Okrągły, Ścięty z lewej, Ścięty z prawej, Zaokrąglony, Stożkowy.

Określa sposób rysowania lewego (górnego) ujścia.

Styl końca

Typ wyliczeniowy: Brak, Płaski, Kołnierz, Okrągły, Ścięty z lewej, Ścięty z prawej, Zaokrąglony, Stożkowy.

Określa sposób rysowania prawego (dolnego) ujścia.

Rozmiar początku [%]

Procent

Określa długość lewego (górnego) ujścia. Długość określana jest w procentach całkowitej długości (wysokości) zbiornika.

Rozmiar końca [%]

Procent

Określa długość prawego (dolnego) ujścia. Długość określana jest w procentach całkowitej długości (wysokości) zbiornika.

Rozmiar wlotu [%]

Procent

Określa szerokość lewego (górnego) ujścia. Szerokość określana jest w procentach całkowitej szerokości zbiornika.

Rozmiar wylotu [%]

Procent

Określa szerokość prawego (dolnego) ujścia. Szerokość określana jest w procentach całkowitej szerokości zbiornika.

Pokazuj separatory

Logiczna

Określa, czy linie separatorów wlotu mają być rysowane.

Kolor linii separatora określa właściwość Kolor krawędzi.

 

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor

Kolor

Określa podstawowy kolor wypełnienia tła zbiornika.

Kolor gradientu

Kolor

Określa kolor stosowany do gradientowego wypełnienia tła. Kolor tła będzie płynnie zmieniany pomiędzy kolorem podstawowym, a kolorem gradientu.

Kolor krawędzi

Kolor

Określa kolor rysowania krawędzi zbiornika oraz separatorów.

 

 

Zdarzenia

 

Zobacz: Elementy wizualizacji > Standardowe zdarzenia obiektów