Obiekt Wykres strażnika mocy

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Wykres strażnika mocy służy do wyświetlenia wykresu dla wybranego miernika modułu Strażnik mocy, pozwalającego obserwować interwały oraz średnią wartość prognozowaną w bieżącym cyklu. Ponadto, wykres wyświetla pionową linię czasu bieżącego, poziome linie limitu oraz poziomą linię, pokazującą jaka wartość jest bezpieczna dla pozostałych interwałów - tak aby całkowita średnia za cykl nie przekroczyła limitu. Wykres umożliwia także przegląd cyklów historycznych za pomocą przycisków nawigacyjnych z prawej strony.

  

Rys. Przykłady obiektu Wykres strażnika mocy (słupkowy).

 

 

Rys. Przykłady obiektu Wykres strażnika mocy (trójkątny).

 

 

 Właściwości

 

Zobacz: Elementy wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Identyfikator miernika

Tekst

Określa miernik modułu Strażnik mocy, którego dane będą pokazywane.

Tryb trójkątny

Logiczna

Umożliwia przełączenie sposobu wyświetlania wykresu na tryb trójkątny (przyrostowy).

Zezwalaj na zmiane trybu

Logiczna

Określa, czy wyświetlać z prawej strony wykresu przycisk umożliwiający operatorowi przełączanie trybu wyświetlania.

Pokazuj tytuł

Logiczna

Określa czy rysować linię tytułu. Jako treść tytułu używany jest opis miernika podany w jego definicji.

Pokazuj stopkę

Logiczna

Określa czy rysować stopkę zawierającą podstawowe dane dotyczące pokazywanego okresu pracy miernika.

Pokazuj przyciski

Logiczna

Określa czy rysować przyciski nawigacyjne.

Pokazuj przewidywane interwały

Logiczna

Określa czy rysować linię tytułu. Jako treść tytułu używany jest opis miernika podany w jego definicji.

Pokazuj czas bieżący

Logiczna

Określa czy rysować linię kursora pokazującego aktualną chwilę czasu.

Pokazuj linię bezpieczeństwa

Logiczna

Określa czy rysować linię pokazującą maksymalną wartość miernika, przy której nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnego limitu na końcu cyklu.

Lewa oś min

Liczba

Pozwala określić na sztywno górną wartość skali osi wartości.

Lewa oś max

Liczba

Pozwala określić na sztywno dolną wartość skali osi wartości.

Dokładność wartości

Liczba

Określa liczbę miejsc po przecinku dla wyświetlanej wartości średniej i limitu.

 

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła wykresu.

Kolor siatki

Kolor

Określa kolor siatki wykresu.

Kolor osi

Kolor

Określa kolor osi i krawędzi wykresu.

Kolor opisu osi

Kolor

Określa kolor opisów osi wykresu (podziałek).

Kolor tytułu

Kolor

Określa kolor linii tytułu.

Kolor tekstu

Kolor

Określa kolor tekstu w stopce wykresu.

 

Kolor interwałów

Kolor

Określa kolor słupków wartości zakończonych interwałów.

Kolor interwałów niepewnych

Kolor

Określa kolor słupków wartości zakończonych interwałów o niepewnym statusie wyliczenia. 

Kolor interwałów przewidywanych

Kolor

Określa kolor słupków przewidywanych wartości niezakończonych interwałów. 

Kolor niepewnych interwałów przewidywanych

Kolor

Określa kolor słupków przewidywanych wartości niezakończonych interwałów o niepewnym statusie wyliczenia.

Kolor wartości średniej

Kolor

Określa kolor słupka wartości średniej, gdy mieści się ona poniżej limitu.

 

Kolor przekroczonej wartości średniej

Kolor

Określa kolor słupka wartości średniej, gdy przewidywane jest przekroczenie limitu.

Kolor linii limitu

Kolor

Określa kolor linii limitu. 

Kolor linii czasu

Kolor

Określa kolor linii kursora aktualnej chwili czasu.

Kolor linii bezpieczeństwa

Kolor

Określa kolor linii wartości miernika, przy której nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnego limitu na końcu cyklu. 

 

 

Zdarzenia

 

Obiekt nie obsługuje żadnych zdarzeń.