Obiekt Rurociąg

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Rurociąg służy do prezentacji stanu rurociągów. Kształt obiektu jest definiowany serią koordynat poszczególnych wierzchołków rurociągu. Poprzez odpowiedni dobór kształtu końcówek rurociągu możliwe jest łączenie kilku obiektów w pojedynczy schemat przepływu. Obiekt pozwala na symulację efektu przepływu  poprzez manipulację właściwościami definiującymi sposób wypełnienia obiektu.

 

Rys. Przykłady obiektu Rurociąg.

 

 

Rys. Przykład zastosowania obiektu Rurociąg (z opcją animacji ruchu: ciecz "płynie" w rurze) w połączeniu z obiektem Obraz.

 

Obiekt Rurociąg nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można jednak taką funkcjonalność dodać poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeń.

 

Zobacz: Techniki_budowy_diagramów > Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Wierzchołki

Lista współrzędnych

Lista par X,Y współrzędnych kolejnych wierzchołków rurociągu. Współrzędne X i Y pozycji wierzchołka  wyrażone są pikselach i liczone względem lewego górnego narożnika diagramu. Kolejne pary wierzchołków są rozdzielone znakiem średnika.

Grubość

Liczba

Określa grubość rurociągu wyrażoną w ilości pikseli.

Styl początku

Typ wyliczeniowy:  Płaski, Okrągły, Okrągły koniec, Trójkątny, Ścięty z lewej, Ścięty z prawej

Określa sposób zakończenia początku rurociągu.

Poprzez odpowiedni dobór końcówek można łączyć wizualnie różne obiekty Rurociąg.

Styl końca

Typ wyliczeniowy:  Płaski, Okrągły, Okrągły koniec, Trójkątny, Ścięty z lewej, Ścięty z prawej

Określa sposób zakończenia końcówki rurociągu.

 

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor

Kolor

Określa podstawowy kolor rurociągu. W przypadku korzystania z gradientu kolor podstawowy używany jest na zewnętrznych elementach rurociągu.

Kolor gradientu

Kolor

Określa kolor stosowany do gradientowego wypełnienia wnętrza obiektu. Kolor będzie płynnie zmieniany pomiędzy kolorem podstawowym a kolorem gradientu.

Kolor pasków

Kolor

Określa podstawowy kolor pasków wyświetlanych w poprzek rurociągu. Paski, w połączeniu z właściwością Offset wypełnienia, pozwalają na uzyskanie efektu przepływu.

Kolor gradientu pasków

Kolor

Określa kolor stosowany do gradientowego wypełnienia pasków wyświetlanych w poprzek rurociągu.

Kolor krawędzi

Kolor

Określa kolor używany od zaznaczenia konturu rurociągu.

Nazwa obrazu

Nazwa obrazka

Nazwa obrazka służącego jako tekstura wypełnienia tła rurociągu.

Obrazek musi znajdować się w bibliotece obrazków aplikacji.

Offset wypełnienia

Liczba                          

W trybie wyświetlania rurociągu z poprzecznymi paskami (lub z wypełnieniem teksturą) właściwość pozwala na przesunięcie wzorca rysowania, co powoduje efekt animacji ruchu. Jednostką przesunięcia jest piksel.

Przykład:

=-Variable(Counter)

Wyrażenie animuje ruch rurociągu na bazie zmian zmiennej systemowej Counter. Znak minusa powoduje, że symulowany ruch przebiega  w kierunku początku rurociągu. Ewentualnie przemnożenie(podzielenie) wartości zmiennej pozwala na sterowanie szybkością i płynnością animacji.

 

Zdarzenia

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe zdarzenia obiektów