Obiekt Punkt pracy

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Punkt pracy służy do wizualizacji położenia punku pracy, wyliczanego jako funkcja dwóch wartości odpowiedzialnych za współrzędne X i Y. Położenie punktu pracy można pokazać na tle obrazka będącego częścią obiektu lub na tle innych obiektów. W ramach obiektu można wyświetlić podziałkę wartości.

Położenie punktu pracy można wyświetlić przy pomocy jednego z predefiniowanych kursorów lub zastosować dowolny obrazek. Możliwe jest rysowanie śladu ostatnich zmian położenia punktu pracy.

 

Rys. Przykłady obiektu Punkt Pracy

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Wartość X

Liczba

Wartość współrzędnej X punktu pracy. Położenie na ekranie wyliczane jest z uwzględnieniem właściwości Wartość minimalna X i Wartość maksymalna X. Punkt pracy przemieszczany jest w całym obszarze obiektu, jeżeli nie są wyświetlane podziałki. W przeciwnym przypadku obszar zajęty przez podziałki jest pomijany.

Wartość minimalna X

Liczba

Wartość odpowiadająca skrajnemu lewemu położeniu  punktu pracy.

Wartość maksymalna X

Liczba

Wartość odpowiadająca skrajnemu prawemu położeniu  punktu pracy.

Wartość Y

Liczba

Wartość współrzędnej Y punktu pracy. Położenie na ekranie wyliczane jest z uwzględnieniem właściwości Wartość minimalna Y i Wartość maksymalna Y.

Wartość minimalna Y

Liczba

Wartość odpowiadająca skrajnemu dolnemu położeniu punktu pracy.

Wartość maksymalna Y

Liczba

Wartość odpowiadająca skrajnemu górnemu położeniu punktu pracy.

Styl wskaźnika

Typ wyliczeniowy:

Brak, Krzyżyk, X, Okrągły, Obrazek

Określa sposób rysowania kursora pokazującego bieżącą pozycję punktu pracy. Wartość Obrazek oznacza użycie dowolnego obrazka specyfikowanego we właściwości stanowej Obrazek wskaźnika.

Rozmiar wskaźnika [%]

Liczba

Wielkość wskaźnika wyrażona w procentach obszaru roboczego obiektu. Wartość 0 oznacza użycie wskaźnika o stałej wielkości – niezmieniającego się przy zmianie rozmiaru obiektu.

Liczba punktów śladu

Liczba

Określa liczbę wyświetlanych punktów śladu zmiany położenia punktu pracy.

Szerokość linii

Liczba

Określa szerokość linii rysowania śladu zmian położenia punktu pracy.

Kasowanie punktów

Logiczna

Określa, czy w trakcie pracy obiektu, kliknięcie w obszarze obiektu będzie usuwało ślad zmian położenia punktu pracy.

Pokaż podziałkę X

Logiczna

Określa, czy rysowana jest podziałka pozioma obszaru roboczego.

Pokaż podziałkę Y

Logiczna

Określa, czy rysowana jest podziałka pionowa obszaru roboczego.

 Czcionka

Nazwa czcionki

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania wartości podziałek skali słupka.

Styl czcionki

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Zwykły, Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie,

Przekreślenie

Określa styl używanej czcionki. Można stosować wiele styli jednocześnie.

Liczba podziałek X

Liczba

Określa liczbę podziałek głównych na poziomej skali obszaru roboczego

Liczba podpodziałek X

Liczba

Określą liczbę podpodziałek pomiędzy poszczególnymi podziałkami głównymi skali poziomej.

Liczba podziałek Y

Liczba

Określa liczbę podziałek głównych na pionowej skali obszaru roboczego

Liczba podpodziałek Y

Liczba

Określą liczbę podpodziałek pomiędzy poszczególnymi podziałkami głównymi skali pionowej.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor wskaźnika

Kolor

Określa kolor wskaźnika aktualnego położenia punktu pracy.

Obrazek wskaźnika

Nazwa obrazka

Określa nazwę obrazka używanego jako wskaźnik aktualnego położenia punktu pracy. Obrazek musi znajdować się w bibliotece obrazków aplikacji.

Kolor śladu

Kolor

Określa kolor linii pokazującej ślad zmian położenia punktu pracy.

Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła obiektu (obszaru zajętego przez podziałki).

Obrazek tła

Nazwa obrazka

Nazwa obrazka służącego jako tekstura wypełnienia tła obiektu. Obrazek musi znajdować się w bibliotece obrazków aplikacji.

Kolor kanwy

Kolor

Określa kolor obszaru roboczego obiektu. Jeżeli wskaźnik ma być wyświetlany na tle innych obiektów, to należy wybrać kolor Transparent.

Kolor podziałki

Kolor

Określa kolor używany do wyświetlenia podziałki.

 

Zdarzenia

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe zdarzenia obiektów