Obiekt Przeglądarka

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Przeglądarka jest uniwersalnym obiektem służącym do wyświetlania na diagramie zawartości wskazanej strony WWW lub dowolnych dokumentów obsługiwanych przez przeglądarkę IE (np. PDF, niektóre dokumenty pakietu Office, filmy, itp.).  Jednym z zastosowań tego obiektu może być wyświetlanie obrazu z kamer internetowych lub przemysłowych, jeżeli źródło takiego obrazu jest udostępnione w postaci serwisu lub strony HTML. Obiekt pozwala też na wyświetlenie zawartości podanej bezpośrednio w definicji obiektu.

Rys. Przykłady obiektu Przeglądarka.

 

 

Obiekt Przeglądarka jest obiektem typu kontrolkowego.

 

UWAGA:

W przypadku, gdy aplikacja jest uruchamiana w trybie przeglądarkowym, to użyty w aplikacji obiekt  typu Przeglądarka będzie działał tylko wtedy, gdy zostanie użyty na diagramie, który zostanie otwarty poza oknem głównym przeglądarki w niezależnym oknie aplikacji Asix.Evo (otwartym nie w przeglądarce).

 

Właściwości

 

Zobacz:  Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 


 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Zezwolenie na nawigację

Logiczna

Określa, czy użytkownik może zmieniać stronę poprzez użycie łączy obecnych na stronie wyświetlanej.

Pokazuj paski przewijania

Logiczna

 

Określa, czy w obiekcie przeglądarki będą pokazywane suwaki.

Zezwolenie na okienka dialogowe

Logiczna

Określa, czy w obiekt przeglądarki może wyświetlać okienka dialogowe. Zezwolenie to może być konieczne do poprawnej pracy niektórych witryn. W szczególności dotyczy to wyświetlania raportów tworzonych w usłudze Microsoft Reporting Services.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Url

Tekst

Adres Url strony html lub ścieżka do lokalnego pliku w formacie obsługiwanym przez przeglądarkę IE.

Przykład:

http://www.asix.com.pl - adres strony html

c:\manuals\m1.pdf - wskazanie pliku na dysku lokalnym w formacie pdf

 

Zawartość

Tekst

Pozwala na zdefiniowanie wyświetlanej zawartości bezpośrednio w definicji obiektu. Wartość właściwości może być wyliczana wyrażeniem lub być ustawiana przez skrypt przy pomocy akcji operatorskiej  SetProperty.

Właściwość Zawartość ma pierwszeństwo przed właściwością Url.

Przykład:

<b>Trochę tekstu</b> - wyświetlenie  tekstu wytłuszczoną czcionką