Obiekt Pole autoryzacji

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Pole autoryzacji jest obiektem służącym do wykonywania operacji logowania, wylogowywania oraz zmiany haseł użytkowników. Konfigurując taki obiekt można określić kolor jego tła oraz zdecydować, czy widoczne mają być przyciski wylogowania i zmiany hasła.

 

Rys. Przykłady obiektu Pole autoryzacji.

 

Obiekt pozwala na wstawienie funkcji związanych z zarządzaniem użytkownikami bezpośrednio na diagram. Alternatywą jest używanie okienka Panelu Kontrolnego,  ewentualnie stworzenie własnego interfejsu logowania z użyciem akcji operatorskich  Login i Logout.

 

Obiekt Pole autoryzacji jest obiektem typu kontrolkowego.

 

Zobacz też

 

- Akcje_operatorskie > akcja Login, Logout

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Zamknij bieżące okno po zalogowaniu

Logiczna

Wybranie wartości Tak spowoduje, że po poprawnym zalogowaniu zostanie zamknięte okno, w ramach którego obiekt został wyświetlony. Funkcję automatycznego zamykania należy stosować tylko wtedy, gdy obiekt został umieszczony na dedykowanym oknie przeznaczonym do logowania użytkownika (np. na diagramie otwieranym akcją OpenDiagram).

Skalowalny rozmiar czcionki

Logiczna

Wybranie wartości Tak spowoduje automatyczne skalowanie czcionek i rozmiarów elementów wraz ze zmianą rozmiaru obiektu.

Podpowiadaj nazwy użytkowników zamiast identyfikatorów

Logiczna

Włączenie tej opcji spowoduje, że na liście wyboru będą wyświetlane nazwy (opisy) użytkowników zamiast identyfikatorów, o ile są zdefiniowane.

 

 

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła obiektu.

Pokazuj przycisk zmiany hasła

Logiczna

Określa, czy przycisk Zmiana hasła  ma być wyświetlany.

Pokazuj przycisk wylogowania

Logiczna

Określa, czy przycisk Wyloguj  ma być wyświetlany.

Pokazuj przycisk logowania kartą dostępu

Logiczna

Wyświetla przycisk umożliwiający logowanie kartą dostępu.