Obiekt Przeglądarka HTML5

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Przeglądarka HTML5 nowszym niż obiekt Przeglądarka obiektem, który do wyświetlania stron WWW i innej zawartości wykorzystuje silnik dostępnej na nowszych wersjach systemu Windows przeglądarki Edge (Chromium). Dzięki temu, w odróżnieniu od obiektu Przeglądarka (wykorzystującego silnik Internet Explorer), lepiej obsługuje nowocześniejsze strony WWW oparte o technologię HTML5, WebAssembly itp.

Poza powyższymi różnicami, pełni on funkcję podobną do zwykłego obiektu Przeglądarka, a więc jest uniwersalnym obiektem służącym do wyświetlania na diagramie zawartości wskazanej strony WWW lub dowolnych dokumentów i plików obsługiwanych przez przeglądarkę Edge (Chromium), np.  PDF, filmy.  Jednym z zastosowań tego obiektu może być wyświetlanie obrazu z kamer internetowych lub przemysłowych, jeżeli źródło takiego obrazu jest udostępnione w postaci serwisu lub strony HTML. Obiekt pozwala też na wyświetlenie zawartości podanej tekstowo bezpośrednio w definicji obiektu.

 

   

Rys. Przykłady zastosowania obiektu Przeglądarka HTML5 (strona WWW i dokument PDF).

 

 

Obiekt Przeglądarka jest obiektem typu kontrolkowego.

  

Właściwości

 

Zobacz:  Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

 

Właściwości podstawowe Nazwa

Typ wartości

Opis

Zezwolenie na nawigację

Logiczna

Określa, czy użytkownik może zmieniać stronę poprzez użycie łączy obecnych na stronie wyświetlanej.

Zezwolenie na okienka dialogowe

Logiczna

Określa, czy obiekt przeglądarki może wyświetlać okienka dialogowe. Zezwolenie to może być konieczne do poprawnej pracy niektórych witryn. W szczególności dotyczy to wyświetlania raportów tworzonych w usłudze Microsoft Reporting Services.

Zezwolenie na menu kontekstowe

Logiczna

Określa, czy dla stron WWW będzie dostępne menu kontekstowe.

Zezwolenie na skrypty

Logiczna

Określa, czy na stronach WWW mogą być uruchamiane skrypty.

Zezwolenie na powiększanie

Logiczna

Określa, czy można strony WWW powiększać i pomniejszać, np. za pomocą CTRL + kółko myszy.

 

Właściwości stanowe 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Url

Tekst

Adres Url strony html lub ścieżka do lokalnego pliku w formacie obsługiwanym przez przeglądarkę.

Przykład:

http://www.asix.com.pl - adres strony html

c:\manual\m1.pdf - wskazanie pliku na dysku lokalnym w formacie pdf 

Zawartość

Tekst

Pozwala na zdefiniowanie wyświetlanej zawartości tekstowo (HTML) bezpośrednio w definicji obiektu. Wartość właściwości może być wyliczana wyrażeniem lub być ustawiana przez skrypt przy pomocy akcji operatorskiej  SetProperty.

Właściwość Zawartość ma pierwszeństwo przed właściwością Url.

Przykład:

<b>Trochę tekstu</b> - wyświetlenie  tekstu wytłuszczoną czcionką

 

 

Aby obiekt przeglądarka HTML5 działał prawidłowo, wymagane jest posiadanie w systemie najnowszej wersji przeglądarki Edge oraz zainstalowanie Microsoft Edge WebView2 Evergreen Standalone Installer.

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2