Obiekt Miernik

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Miernik służy do prezentacji liczbowych wartości pomiarów w postaci wskazań zegara wskazówkowego. Dla każdego miernika można zdefiniować: zakres wartości, liczbę podziałek głównych i podpodziałek, kąty początku i końca wyświetlania podziałki. Możliwe jest wyświetlanie limitów (LL, L, H, HH) z indywidualnie ustawianym kolorem każdego limitu.

Rys. Przykłady obiektu Miernik.

Rys. Przykłady zastosowania obiektu Miernik w połączeniu z obiektem Obraz.

 

Obiekt Miernik nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można jednak taką funkcjonalność dodać poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeń.

Zobacz: Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych (Asix.Evo Techniki budowy diagramów)

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Bez tła

Logiczna

Właściwość pozwala na wyświetlenie miernika w uproszczonej postaci, w której wyświetlana jest tylko skala i wskazówka miernika. Tryb ten przeznaczony jest do tworzenia mierników z dwoma wskazówkami poprzez nałożenie na siebie dwóch mierników, z których jeden jest wyświetlany w trybie Bez tła.

Skalę można usunąć poprzez ustawienie koloru Transparent  we właściwościach Kolor podziałki i Kolor czcionki.

Obrazek tła

Nazwa obrazka

Określa nazwę obrazka, który zostanie wyświetlony jako tło miernika.

Pokaż limity

Logiczna

Określa, czy na skali miernika należy zaznaczyć osobnymi kolorami przedziały limitów.

Pokaż limity w tle

Logiczna

Określa, czy przedziały limitów mają być zaznaczane na całym tle miernika.

 Czcionka

Nazwa czcionki

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania wartości podziałek skali miernika.

Styl czcionki

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Zwykły, Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie, Przekreślenie

Określa styl używanej czcionki. Można stosować wiele styli jednocześnie.

Format liczb podziałki

Tekst

Określa sposób formatowania liczb wyświetlanych na podziałce, np. f1 oznacza wyświetlanie z jednym miejscem po przecinku.

Liczba podziałek

Liczba

Określa liczbę podziałek głównych na skali miernika.

Liczba podpodziałek

Liczba

Określą liczbę podpodziałek pomiędzy poszczególnymi podziałkami głównymi.

Wartość

Liczba

Określa aktualne położenie wskazówki miernika. Wartość właściwości powinna być liczbą z zakresu określonego przez właściwości Wartość minimalna i Wartość maksymalna.

Wartość minimalna

Liczba

Dolny limit zakresu skali miernika.

Wartość maksymalna

Liczba

Górny limit zakresu skali miernika.

Wartość LL

Liczba

Wartość limitu LL (minimum krytyczne) skali miernika.

Wartość L

Liczba

Wartość limitu L (minimum) skali miernika.

Wartość H

Liczba

Wartość limitu H (maksimum) skali miernika.

Wartość HH

Liczba

Wartość limitu HH (maksimum krytyczne) skali miernika.

Kąt początkowy

Liczba

Określa położenie początku skali miernika wyrażone jako kąt liczony względem poziomego (w prawo) położenia wskazówki. Koniec skali określany jest właściwością Kąt końcowy. Wzajemna zależność obu właściwości kątów skali decyduje o kierunku obrotu wskazówki. W razie konieczności można stosować kąty większe od 360 stopni.

Kąt początku 0, Kąt końca 90:

Kąt początku 90, Kąt końca 0:

Kąt początku 90, Kąt końca 360:

Kąt początku 135, Kąt końca 405:

Kąt końcowy

Liczba

Określa położenie końca skali miernika.

Kolor wartości poprawnej

Kolor

Określa kolor oznaczenia przedziału wartości normalnych.

Kolor LL

Kolor

Określa kolor oznaczenia przedziału wartości LL (minimum krytycznego).

Kolor L

Kolor

Określa kolor oznaczenia przedziału wartości L (minimum).

Kolor H

Kolor

Określa kolor oznaczenia przedziału wartości H (maksimum).

Kolor HH

Kolor

Określa kolor oznaczenia przedziału wartości HH (maksimum krytycznego).

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor wskazówki

Kolor

Określa kolor wskazówki.

Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła miernika.

Kolor otoczki

Kolor

Określa kolor otoczki wokół miernika. Kolor Transparent pozwala wyłączyć wyświetlanie otoczki.

Kolor podziałki

Kolor

Określa kolor podziałki na skali miernika. Kolor Transparent pozwala wyłączyć wyświetlanie podziałki.

Kolor czcionki

Kolor

Określa kolor opisów wartości na skali miernika. Kolor Transparent pozwala wyłączyć wyświetlanie wartości podziałek.

 

Zdarzenia

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe zdarzenia obiektów