Obiekt Kontroler Obrazu Wektorowego

 

 

Funkcje obiektu

 

ObiektKontroler obrazu wektorowego pozwala na sterowanie wyglądem obrazu umieszczonego na diagramie. Może to być obraz zdefiniowany jako tło diagramu lub obraz wyświetlany przez obiekt typu Obrazek. Warunkiem działania obiektu jest to, żeby kontrolowany obraz był typu wektorowego SVG.

Połączenie pomiędzy obiektem kontrolera i obrazem wykonywane jest poprzez wskazanie nazwy obiektu Obrazek lub nazwy diagramu oraz określenie nazwy elementu umieszczonego wewnątrz kontrolowanego obrazu.

Kontrolować można takie atrybuty elementu obrazu jak: stan widoczności, kolor, tekst (dla elementów tekstowych).

Rys. Przykład użycia obiektu Kontroler Obrazu Wektorowego - sterowanie widocznością elementu wewnątrz obrazka.Cz.1z2

 

Rys. Przykład użycia obiektu Kontroler Obrazu Wektorowego - sterowanie widocznością elementu wewnątrz obrazka.Cz 2 z2

 

Właściwości

 

Zobacz:  Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Nazwa obiektu obrazu

Tekst

Określa jaki obraz będzie kontrolowany przez obiekt. Może to być nazwa dowolnego nazwanego obiektu typu Obrazek, umieszczonego na tym samym diagramie lub nazwa diagramu. Nazwa diagramu (lub brak nazwy) oznacza kontrolowanie obrazu umieszczonego w tle diagramu.

Identyfikator elementu obrazu

Tekst

Właściwość określa, który element obrazu wskazanego przez właściwość Nazwa obiektu obrazu będzie modyfikowany przez obiekt kontrolera. Może to być identyfikator pojedynczego elementu obrazu lub nazwa grupy elementów. W drugim przypadku pojedynczy obiekt kontrolera może modyfikować w identyczny sposób wiele elementów obrazu.

 

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Element widoczny

Logiczna

Określa, czy kontrolowany element obrazu ma być widoczny.

Kolor

Kolor

Określa kolor kontrolowanego elementu obrazu.

Kolor otoczki

Kolor

Określa kolor otoczki kontrolowanego elementu obrazu.

Tekst

Tekst

Ustawia tekst w kontrolowanym elemencie. Element musi być typu tekstowego.