Obiekt Klawiatura

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Klawiatura jest obiektem umożliwiającym wprowadzanie tekstu i wartości liczbowych za pomocą myszki lub ekranów dotykowych. Może pracować w trybie pełnej klawiatury alfanumerycznej lub jako prosta klawiatura numeryczna. Dla każdego obiektu klawiatury możemy ustawić kolory napisów, obwódki, tła, klawiszy i wciśniętych klawiszy oraz promień zaokrąglenia klawiszy.

Użytkownik po wybraniu pola służącego do wprowadzenia tekstu może używać klawiszy obiektu Klawiatura do wpisywania kolejnych znaków. Klawiatura może pracować w trybie automatycznego pokazywania - pojawia się w momencie rozpoczęcia wprowadzania tekstu. Może być też automatycznie pozycjonowana - ustawia się wtedy w pobliżu edytowanego tekstu.

 

Rys. Przykłady obiektu Klawiatura.

 

 

Rys. Przykłady zastosowania obiektu Klawiatura w połączeniu z obiektem Obraz.

 

 

Właściwości

 

Zobacz:  Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Rodzaj klawiatury

Typ wyliczeniowy: Klasyczna, Numeryczna

Określa, czy wyświetlona klawiatura posiada pełny zestaw klawiszy czy tylko klawisze numeryczne.

Promień zaokrąglenia klawiszy

Liczba

Określa promień zaokrąglenia klawiszy.

Automatyczne pokazywanie

Logiczna

Wartość Tak oznacza, że klawiatura jest normalnie ukryta i pojawia się tylko w momencie wprowadzania tekstu.

Automatyczne pozycjonowanie

Logiczna

Określa, czy pozycja klawiatury ma być automatycznie dostosowana do miejsca edycji tekstu.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor czcionki

Kolor

Określa kolor opisu klawiszy.

Kolor tła

Kolor

Określa kolor klawiatury poza obszarem klawiszy.

Kolor klawiszy

Kolor

Określa kolor tła klawiszy.

Kolor otoczki klawiszy

Kolor

Określa kolor używany do rysowania obwódki klawiszy.

Kolor zaznaczonych klawiszy

Kolor

Określa kolor służący do oznaczenia przyciskanych klawiszy.

 

Zdarzenia

 

Zobacz:  Elementy_wizualizacji > Standardowe zdarzenia obiektów