Obiekt Klapa

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Klapa  służy do prezentacji graficznej nachylenia elementów obrotowych typu klapy, żaluzje, przesłony itp.   Dla każdego obiektu można zdefiniować kąty początku i końca wychylenia elementu, określić typ elementu (jedno- lub dwuramienne) oraz kształt końcówek.

 

Rys. Przykłady obiektu Klapa.

 

Obiekt Klapa nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można jednak taką funkcjonalność dodać poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeń.

Zobacz: Techniki_budowy_diagramów > Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Wartość minimalna

Liczba

Dolny limit położenia klapy, odpowiadający kątowi początkowemu.

Wartość maksymalna

Liczba

Górny limit położenia klapy, odpowiadający kątowi końcowemu.

Kąt początkowy

Liczba

Określa nachylenie klapy dla wartości minimalnej, wyrażone jako kąt liczony względem poziomego (w prawo) położenia wskazówki. Skrajne maksymalne wychylenie określone jest właściwością Kąt końcowy. Wzajemna zależność obu właściwości kątów skali decyduje o kierunku obrotu wskazówki. W razie konieczności można stosować kąty większe od 360 stopni.

W poniższe przykładach wartości minimalne i maksymalne wynoszą odpowiednio 0 i 100, a bieżąca wartość jest równa 30.

Kąt początku 0, Kąt końca 90:

Kąt początku 0, Kąt końca 180::

Kąt początku 270, Kąt końca 360:

Kąt początku 360, Kąt końca 270:

Kąt końcowy

Liczba

Określa nachylenie klapy dla wartości maksymalnej.

Szerokość klapki

Liczba

Określa szerokość klapy.

Dwa ramiona

Logiczna

Określa czy klapa posiada dwa ramiona.

Rozmiar przykrywki osi

Liczba

Określa rozmiar przykrywki osi obrotu klapy.

Styl pierwszej końcówki

Typ wyliczeniowy: Płaski, Okrągły Trójkątny 

Określa sposób zakończenia pierwszego ramienia klapy.

Styl drugiej końcówki

Typ wyliczeniowy: Płaski, Okrągły Trójkątny

Określa sposób zakończenia drugiego ramienia klapy.

 


 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Wartość

Liczba

Określa aktualne położenie wskazówki miernika. Wartość właściwości powinna być liczbą z zakresu określonego przez właściwości Wartość minimalna i Wartość maksymalna.

Kolor pierwszego ramienia

Kolor

Określa kolor pierwszego ramienia klapy.

Kolor gradientu pierwszego ramienia

Kolor

Określa kolor stosowany do wyświetlania pierwszego ramienia. Kolor będzie płynnie zmieniany pomiędzy kolorem podstawowym a kolorem gradientu.

Kolor drugiego ramienia

Kolor

Określa kolor drugiego ramienia klapy.

Kolor gradientu  drugiego ramienia

Kolor

Określa kolor stosowany do wyświetlania drugiego ramienia. Kolor będzie płynnie zmieniany pomiędzy kolorem podstawowym a kolorem gradientu.

Kolor przykrywki osi

Kolor

Określa kolor przykrywki osi obrotu klapy. Kolor Transparent pozwala wyłączyć wyświetlanie przykrywki.

Kolor gradientu przykrywki osi

Kolor

Określa kolor stosowany do wyświetlania przykrywki  osi. Kolor będzie płynnie zmieniany pomiędzy kolorem podstawowym a kolorem gradientu.

 

 

 

Zdarzenia

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe zdarzenia obiektów