2.4       Zmiana właściwości typu wyliczeniowego

 

Kliknij podwójnie na polu właściwości. Wartość będzie się zmieniała sekwencyjnie.