3.11  Zmiana rozmiaru panelu

 

Zaznacz panel myszką i przeciągnij któryś z kwadratowych markerów na ramce selekcji. Ewentualnie zaznacz panel i zmień właściwości Szerokość  i Wysokość.