3.23  Zmiana rozmiaru grupy obiektów

 

Zaznacz grupę obiektów, których rozmiar ma być zmieniony. Następnie postępuj jak dla przypadku pojedynczego obiektu.

Różnica w działaniu, w stosunku do pojedynczego obiektu, jest taka, że zmiana rozmiaru bezpośrednio dotyczy tylko ramki selekcji. Obiekty zmieniają swój rozmiar proporcjonalnie do  zajmowanego obszaru.

Jeżeli chodzi o ustawienie jednakowej szerokości lub wysokości kilku obiektów, to po ich zaznaczeniu należy bezpośrednio zmienić wartość właściwości  Szerokość lub Wysokość.