3.21  Zmiana pozycji obiektów

 

Zaznacz obiekt lub obiekty, które należy przesunąć. Wciśnij lewy klawisz myszki i przeciągnij obiekty do nowej pozycji.

Można też użyć przycisków strzałek na klawiaturze. Przyciśnięcie takiego przycisku  powoduje przesunięcie obiektów o pojedynczy piksel w wybranym kierunku. Jeżeli dodatkowo zostanie wciśnięty klawisz Shift, to przesunięcie będzie wykonywane co 10 pikseli.

Aktualne koordynaty obiektów można śledzić w polu wyświetlanym w pasku statusowym.

Pozycję obiektu można zmienić też przez bezpośrednie ustawienie właściwości obiektu X iY.