3.4       Zmiana nazwy okna, diagramu lub grupy

 

Użyj komendę Zmień nazwę z menu kontekstowego elementu. Alternatywnie, otwórz element do edycji i zmień właściwość Nazwa okna lub Nazwa diagramu.