3.3       Zmiana lokalizacji okna, diagramu lub grupy okien lub diagramów

 

W panelu eksploratora aplikacji przeciągnij wybrany element i upuść w nowym miejscu.